Jdi na obsah Jdi na menu
 


HP - hit points (čili zdraví) - základní vlastnost každé postavy. Život není peříčko a téměř každá postava ve hře Runescape může čas od času utrpět nějaké to zranění. Protože převážným zdrojem zranění je zásah v boji, je velikost zranění počítána v jednotkách zvaných "hit points" - zásahové body. Tato vlastost tedy vyjadřuje maximální množství zásahových bodů, které může postava ztratit než zemře. Trénuje se při jakémkoliv boji, získaná zkušenost závisí na velikosti zranění způsobeném nepříteli a někdy i na jeho bojové úrovni. Počáteční hodnota této vlastnosti je 10 (nebojující postavy převedené z RuneScape Classic můžou mít HP na úrovni 9). Poškozené zdraví se dá doplnit jídlem, jinak se pomalu obnovuje v průběhu času.

Attack – dovednost útoku je důležitá pro boj zblízka. Určuje kvalitu zbraní, které postava může používat a je významným faktorem při určování pravděpodobnosti zásahu. Trénuje se používáním - tj. bojem - při nastaveném bojovém stylu s důrazem na přesnost útoku (accurate) nebo na koordinaci (controlled). Obdržená zkušenost závisí na způsobeném zranění.

Strenght – síla je základním faktorem pro určení velikosti způsobovaného zranění při boji na blízko. Trénuje se používáním v boji při nastaveném bojovém stylu s důrazem sílu útoku (aggressive) nebo na koordinaci (controlled). Obdržená zkušenost závisí na způsobeném zranění.

Defence – obrana – určuje kvalitu zbroje, kterou může postava obléci a zásadně ovlivňuje schopnost vyhnout se útoku protivníka. Trénuje se používáním v boji při nastaveném bojovém stylu s důrazem na obranu (defensive) nebo na koordinaci (controlled). Nastavení bojového stylu defensive ma vliv i při boji na dálku nebo při použití kouzel. Zrovna pro tuto dovednost je to trošku absurdní, ale obdržená zkušenost závisí opět na způsobeném zranění.

range – dovednost útoku na dálku je základní dovedností lučištníků a má vliv na kvalitu zbraní a kvalitu lučištnické zbroje, které postava může používat a také na velikost způsobovaného zranění. Trénuje se používáním libovolného nemagického útoku na dálku. Obdržená zkušenost závisí na způsobeném zranění. K útoku na dálku je potřeba střelivo. Vystřelené střelivo lze většinou znovu sesbírat, ale musíte počítat s tím, že některé střely se „ztratí“ nebo „zničí“ (například dělové koule se zničí vždy). Navíc pro vystřelený/vržený předmět platí stejná pravidla jako pro odložený předmět, to znamená že po nějakých 30 sekundách bude viditelný i pro ostatní hráče (takže vám ho mohou šlohnout) a po další minutě předmět nenávratně zmizí. Neplatící lučištníci mají trochu ztíženou úlohu tím, že si nemohou vybavení sami vyrábět a musí se spolehnout na obchody nebo platící hráče (kteří mohou použít členskou dovednost Fletching pro výrobu luků a šípů a rozšířené možnosti dovedností Crafting a Smithing pro výrobu lučištnické zbroje a polotovarů pro fletching).

Magic – dovednost kouzlení - ovlivňuje schopnost sesílat kouzla a v případě útočných kouzel ovlivňuje i pravděpodobnost zásahu, velikost způsobeného zranění a obranný bonus proti cizím útočným kouzlům. Trénuje se používáním (sesíláním kouzel), obdržená zkušenost závisí na úrovni sesílaného kouzla a u útočných kouzel i na velikosti způsobeného zranění. K seslání určitého kouzla musí mít mág potřebné množství magických run (a případně i další předmět) a tyto runy se sesláním kouzla spotřebují. Jeden druh elementálních run lze při kouzlení nahradit tím, že kouzelník použije magickou hůl zasvěcenou příslušnému elementu. Vzhledem k ceně to není nic pro začátečníky, ale pro lidi, kteří to s magií myslí vážně je vlastnictví sady co nejlepších magických holí naprostou nutností. Kromě koupě nebo sbírání z „obnovitelných“ zdrojů lze magické runy i vyrábět pomocí dovednosti Runecrafting (tady mají opět výhodu platící hráči, protože ti mohou vyrábět i vyšší runy, zatímco na volně přístupných serverech lze vyrábět jen 6 základních druhů run).

Prayer – čili modlení - je poněkud zvláštní dovednost. Používá se především na posílení vašich útočných nebo obranných schopností a na urychlení regenerace. Netrénuje se používáním, ale pohřbíváním kostí (čím větší kosti, tím více zkušeností, bůh zaplať za draky). Platící hráči mají opět více možností. Kromě pohřbívání kostí je lze i obětovat u oltáře v hrači postaveném domě nebo případně kosti semlít a smíchané s "ektoslizem" je obětovat u speciálního oltáře ve městě duchů. Obětování je sice výrazně pomalejší než pohřbívání, ale zase přináší velké bonusy do zkušenosti, takže u vzácnějších typů kostí se to vyplatí. Prayer lze i trénovat zabíjením ghastů v Morytánských bažinách a se splněným úkolem "Shades of Mortton" mohou platící hráči trénovat prayer kremací zbytků zabitých "stínů".Úroveň této dovednosti určuje nejen jak účinné modlitby je možné použít, ale také maximální počet bodů modlení, které máte k dispozici. Když si na svém panelu motliteb označíte nějakou motlitbu jako aktivní, začnou se tyto body spotřebovávat (a to tím rychleji, čím účinnější motlitbu používáte). Můžete se modlit i více motliteb najednou (kromě nejvyšších obranných motliteb, ty nelze navzájem kombinovat), ale rychlost spotřebovávání bodů modlení se příslušně znásobí. Pokud váš počet bodů modlení poklesne na nulu, nemůžete svoji dovednost modlení používat, dokud si body modlení neobnovíte návštěvou u oltáře. Platící hráči mají k dispozici letkvary, které dokaží při požití jedné dávky obnovit přibližně třetinu vašich bodů modlení. Nejvyšší obranné motlitby jsou velmi užitečné proti běžným nestvůrám, protože činí hráče nezranitelným daným způsobem útoku. V případě souboje mezi hráči je ale jejich učinnost jen 50% a některá monstra používají více způsobů útoku najednou a dokonce je jsou schopné i střídat podle toho, jakou motlitbu zrovna hráč používa ke své ochraně (např. Saradomin wizzard). Speciální monstra dokážou dokonce i odčerpávat hráčovy body modlení - například shadow spider, king black dragon a exotická monstra k jejichž zabití je třeba dovednost "slayer". Ve hře lze najít předměty, především oděvy (jako je mnišský hábit) a amulety, které zvyšují efektivitu používání této dovednosti tím, že snižují rychlost ubývání bodů modlení.

Fishing – rybaření - představuje jeden ze základních způsobů získávání potravy a finančních prostředků. Jedná se dovednost s velmi rychlým postupem na vyšší úrovně a už kolem úrovně 40 začíná přinášet zajímavé finanční výsledky, zejména pokud současně trénujete i dovednost vaření.

Woodcutting – dřevorubectví - je další dovedností vhodnou k získávání hmotných statků mírumilovnou cestou. Tato dovednost není tak finančně výhodná jako rybolov nebo hornictví, nicméně pokud jste například lučištník, může pro vás být zajímavý výměnný obchod typu šípy za dřevo. Pokud chcete být dobrý v dovednosti fletching nebo firemaking, může vám vysoká úroveň v dovednosti woodcutting ušetřit hromadu peněz. Čím vyšší bude vaše úroveň, tím rychleji a tím vzácnější dřevo budete moct těžit. Platící hráči potřebují tuto dovednost také pro prosekávání cesty přes některé překážky a ke sbírání vody z kaktusů v poušti. Kromě toho mají platící hráči přístup ke vzácnějším stromům a možnost získat při kácení semínka stromů, použitelná pro tréning členské dovednosti Farming.

Mining – hornictví - umožňuje hráči těžit v dolech rudu, uhlí, hrnčířskou hlínu a případně i nějaký ten drahokam. Protože ruda a uhlí jsou základem pro výrobu zbraní a brnění a drahé kovy a kamení jsou zase třeba pro výrobu klenotů a amuletů, je tato dovednost poměrně dobrou příležitostí k výdělku nějakých peněz. Především pak od úrovně 30 kdy může hráč začít těžit uhlí. Uhlí je potřeba k výrobě každého lepšího kovu a čím lepší kov tím více uhlí je potřeba na jeho výrobu. Platící hráči mohou tuto dovednost použít i pro rýžování zlata, archelogický průzkum a k odstraňování překážek při některých questech.

Cooking – vaření - je důležitou dovedností každého dobrodruha, protože pokud si umíte připravit zásobu hodnotných potravin vlastními silami, hodně ušetříte a můžete i něco vydělat prodejem „nadbytečných“ zásob. Potraviny v RS nepodléhají zkáze (ale pozor, v takovém kebabu se dá najít ledacos!), takže si můžete dělat zásoby jak velké je vám libo. Nejjednodušší opatřování jídla je rybolov, ale můžete si i upéct chleba, koláč nebo pizzu a platící hráči mohou vyrábět i zcela neuvěřitelná jídla (z žabích stehýnek a červů), vařit si vlastní pivo a míchat roztodivné koktaily.

Smithing – kovářství - dovoluje hráči výrobu kovových zbraní a brnění. Tato dovednost se ale dá trénovat jen velmi pomalu a začíná být lukrativní až někde na úrovni 85. Platící hráči mohou vyrábět i hroty k šípům a šipkám, vrhací nože a cvoky pro podbíjená kožená brnění.

Crafting – dovednost řemeslné výroby - dovoluje výrobu hrnčířského zboží (nádoby potřebné pro vaření), kožené zbroje a různých klenotů a amuletů. Platící hráči mohou navíc vyrábět i věci ze skla, bojové magické hole, podbitou koženou zbroj a zbroj z dračí a hadí kůže a tětivy do luků. Trénuje se obtížně a stává se lukrativní až někde kolem úrovně 60.

Firemaking – čili dovednost zapalování ohně - je asi nejkontroverznější dovedností. Slouží pouze a jedině k tomu, za jak dlouho (a občas zda vůbec) budete schopni zapálit oheň (použitelný k vaření), případně nějaký předmět (např. pochodeň nebo šíp). Původně se používala tato dovednost i k vytváření zajímavých obrazců na minimapě, ale dnes se už zapálené ohně na minimapě nezobrazují (ale platící hráči mohou pro dekorativní účely zapalovat ohně i v červené, zelené a modré barvě). K provozování této dovednosti potřebujete zápalky (z obchodu) a hromadu dřeva (z nejbližšího stromu). Platící hráči potřebují tuto dovednost především pro zapalování lamp (k osvětlení temných dungeonů), k zapalování krbů a oltářních svícnů v hráčských domech, pro některé questy a minihry a také pro získávání klíčů k truhlám v hrobkách stínů.

Runecrafting – dovednost výroby magických run - dovoluje výrobu magických run ze zvláštního minerálu - rune essence. Tento minerál je nutné donést do příslušného chrámu a tam ho svázat s příslušnou magickou silou. Protože chrámy se nalézají poměrně daleko od bank a získaná zkušenost je velmi malá, jedná se o extrémně pomalou dovednost a její lukrativita je zatím sporná. Platící hráči jsou na tom o něco lépe, protože mohou vyrábět i některé vyšší runy (především nature, která se používá pro alchymistická kouzla a představuje tedy instantní peníze), ovšem za cenu pomalejšího vývoje dovednosti, protože chrámy pro vyšší runy jsou umístěny na skutečně špatně dostupných místech. Navíc k tomu potřebují speciální čistou (pure) essenci, kterou lze těžit jen na členských světech a která je tedy výrazně dražší než obyčejná essence používaná na free světech. K používání této dovednosti je nejprve potřeba splnit úkol "Rune mysteries". Platící hráči si potom mohou splnit miniquest pro zamorakova mága a získat tak rychlejší ale nebezpečnější přístup k oltářům a možnost nosit u sebe ke zpracování více essence.